Shefqet Avdush Emini's Blog (26)

FESTANIADA E TITUJVE PEGASIANE (FINAL) 20 ÇMIME 20 SHTETE

FESTANIADA E TITUJVE PEGASIANE (FINAL) …
Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 24, 2019 at 4:39am — No Comments

FITUESIT KREATIVË NGA 45 VENDE TË BOTËS PЁR VITIN 2015

 

FITUESIT KREATIVË NGA 45 VENDE TË BOTËS PЁR VITIN 2015 , LNPSHA “PEGASI” ALBANIA ,…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 24, 2019 at 4:37am — No Comments

Faruk Tasholli: Piktori Shefqet Avdush Emini pushton botën

Kulturë

Wednesday, 23.10.2013, 06:24 PM

PIKTORI NGA KOSOVA PUSHTON QENDRA BOTËRORE TË ARTIT…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 23, 2019 at 6:08am — No Comments

Artist Shefqet Avdush Emini - NEWS: Recensie of my artwork

  …

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 23, 2019 at 6:00am — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI MY PERFORMANCE

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on January 15, 2019 at 5:00am — No Comments

INTERNATIONAL DAVIDOVC ARTIST: SHEFQET AVDUSH EMINI - ACRYLIC PAINTINGS ON CANVAS

SHEFQET AVDUSH EMINI DUTCH ART MASTER…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 7:00pm — No Comments

INTERNATIONAL DAVIDOVC ARTIST: SHEFQET AVDUSH EMINIContinue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 7:00pm — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI IN MY PERFORMANCE - IN DIFFERENT INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM

SHEFQET AVDUSH EMINI DUTCH ART MASTERInternational…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 6:30pm — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI - ACTION IN PAINTING

SHEFQET AVDUSH EMINI DUTCH ART MASTER…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 6:30pm — No Comments

Recensie of my artwork- Shefqet Avdush Emini

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 3:00pm — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI ACTION IN PAINTING

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 9:14am — No Comments

MY DRAWINGS,SHEFQET AVDUSH EMINI

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 9:12am — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI 1.ACTION IN PAINTING

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 9:11am — No Comments

MY PERFORMANCE

 …
Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 21, 2018 at 6:00am — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI BIOGRAPHY,CV

SHEFQET AVDUSH EMINI BIOGRAPHY,CV

INTERNATIONAL ARTIST…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 16, 2018 at 4:55am — 1 Comment

Oman December 2012 jury lied internationale expositie

Oman December 2012 jury lied internationale expositie…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 16, 2018 at 4:54am — No Comments

Shefqet Avdush Emini

Shefqet Avdush Emini

ARTIST FROM SLOVAKIA JAN IN FRONT OF MY PAINTING IN EXHIBITION  IN…
Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 16, 2018 at 4:50am — No Comments

SHEFQET AVDUSH EMINI ACTION IN PAINTING

SHEFQET AVDUSH EMINI ACTION IN PAINTING…

Continue

Added by Shefqet Avdush Emini on December 16, 2018 at 4:48am — No Comments

© 2019 PaganSpace.net       Powered by

Badges | Privacy Policy  |  Report an Issue  |  Terms of Service